Egyéb

Meghívó, a NICS-HSÚVC 2023.02.27-én megtartandó küldöttgyűlésére

2023. 02. 27-én, 17 óra, 30 percre, küldöttgyűlést hívok össze.

Helye: Gyarmati Dezső Sportuszoda, régi konditerem.

Napi rendi pontok:

1., Az egyesület elnökségének és küldöttgyűlésének, létszámának újbóli meghatározása.

Az egyesület alapszabályának szükséges módosítása.

Előadó: Dr. Papp Róbert, Kenéz László

2., A 2022. évi teljes körű beszámolójelentésének ismertetése.

Előadó: Kenéz László

3., Az egyesület 2023. évi tervezett gazdálkodásának, tevékenységének ismertetése.

Előadó: Kenéz László

4., Egyebek.

Felhívom a résztvevők figyelmét, hogy a napi rendi pontokhoz vagy annak kiegészítéséhez az egyesület alapszabályában meghatározott módon adhatnak be javaslatokat, amelyek szintén az alapszabályban rögzített módon kerülnek elbírálásra.

A fenti napi rendi pontokhoz kapcsolódó anyagok megtekintési helye:

Előzetesen egyeztetett időpontokban, 2023. 02. 21-től, a NICS-HSÚVC székhelyén, 6800 Hódmezővásárhely, Ady E. u. 1. Telefon: +36-20-388-4-389.

 Egyéb megjegyzések:

Ha a küldöttgyűlés határozatképtelen, az új küldöttgyűlést 2023. 02. 27-én 18 órára hívom össze, mely a megjelentektől függetlenül határozatképes.


Hódmezővásárhely, 2023.02. 11.

Kenéz László elnök s.k.

Írta -
Megszakítás