Egyéb

EFOP-1.8.6-17-2017-00033

EFOP-1.8.6-17-2017-00033

Kedvezményezett neve: NICS-Hódmezővásárhelyi Swimming Úszó-Vizilabda Club

Projekt címe: A felnőtt lakosság prevenciós célú egészségfejlesztése a szabadidősport révén a Dél-alföldi Régióban

Projekt azonosító száma: EFOP-1.8.6-17-2017-00033

Szerződött támogatás összege:  229 313 197   Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2022.03.01

 

A felnőtt lakosság prevenciós célú egészségfejlesztése a szabadidősport révén a Dél-alföldi Régióban  program keretében az alábbi program elemek kerülnek megvalósításra:

Projektünk megvalósulásának helyszíne a Dél-alföldi Régió. Az érintett megyék: Békés megye, Csongrád-Csanád megye és Bács-Kiskun megye.

A projekt biztosítani kívánja a szociális, egészségügyi és a társadalmi kirekesztés elleni fellépést szolgáló közösségi és közcélú szolgáltatásokhoz, ezen belül a szabadidősporthoz való egyenlő esélyű hozzáférést, annak mennyiségi és minőségi javítását.

A programok a projekt időszakban minden naptári évben a három megye mindegyikében megvalósulnak.

 

 Projekt stratégiai célja:

 Olyan egységes szemléletű, komplex lakossági testmozgásprogramok valósuljanak meg, amelyek hozzájárulnak:

  – a napi fizikai aktivitási szint, mozgásmennyiség növeléséhez, és népegészségügyi kiadások csökkenéséhez,

 – a lehető legtöbb ágazatközi szereplő közötti együttműködés kialakításához, szorosabbra fűzéséhez.

Olyan szakmai, fejlesztési tevékenységek valósuljanak meg , ahol:

   – megvalósul az egészségfejlesztő testmozgáshoz kapcsolódó szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés javítása, valamint,

   – olyan lakossági szemléletformálás és kommunikáció történik, amely az egészséges életvezetési kompetenciákat is fejleszti.

Közvetlen célcsoport:

– a kevésbé fejlett régiókban élő lakosság (különösen a krónikus, nem fertőző betegségcsoportok kockázati célcsoportjai, azon belül fókuszálva a hátrányos helyzetű személyekre, az idős polgárokra és a fogyatékossággal élőkre), 

– a népegészségügyi kommunikációban érintett szakemberek, 

– az Európai Bizottság egészségfejlesztő, egészségvédő testmozgást is magába foglaló koncepciója által érintett központi és helyi döntéshozók jelentik.

Közvetett célcsoport:

A közvetett célcsoport azon személyek köre, akik nem a projekt eredményeinek közvetlen használói, de összetett mechanizmusokon keresztül a projekt eredményei és hatásai helyzetüket befolyásolják. a kevésbé fejlett dél-alföldi régióban élő lakosság 1.297.735 fő

A célcsoport elérésének, bevonásának módszertana:
12 település helyszinei vesznek részt a programban, melyek úgynevezett egészség pontonként funkcionálnak. Ezen egészségpontoknak a fő célja, hogy az adott településen élők és a település vonzáskörzetében élőket tájékoztassák a projekt során megvalósuló egészségfejlesztési szolgáltatásokról.

Írta -